שיעורים בעברית

TEACHINGS IN HEBREW
שיעורים בעברית

מתנת הנבואה
"The Gift of Prophecy"
8.5.2016
Tif'eret Yeshua Messianic Congregation
Tel Aviv, Israelסבלו של ישוע כנגד סבלו של עם ישראל
"Yeshua's sufferings as related to Israel's Sufferings"
2.12.2016
Tif'eret Yeshua Messianic Congregation
Tel Aviv, Israel